Plastens fördelar

Utvecklingen på material- och produktionssidan gör att plast alltmer utmanar de konventionella lösningarna. Där aluminium tidigare varit självskrivet finns det idag flertalet lösningar i plast som kan reducera såväl vikt som kostnader, utan att tumma på vare sig hållfasthet, finish eller total kvalitet.

Varför Plastteknik

Att utveckla och tillverka kundanpassade detaljer i plast är något som gjort både oss och våra kunder framgångsrika. Med kortare ställtider, precisare och säkrare leveranser samt kostnadseffektiva och funktionsoptimerade produkter kan vi vara en påtaglig skillnad för er lönsamhet och konkurrenskraft.

våra kundförtroenden

Under våra 30 verksamhetsår har vi fått många förtroenden från företag att hjälpa dem utveckla, vidareutveckla och tillverka detaljer i termoplast. Vårt kunnande innefattar alla moment från förstudie ända till färdig slutprodukt. 

Vi har samlat några exempel på de case vi medverkat i  här.

Form- och strängsprutade produkter från ett och samma ställe

Nu kan vi tillsammans med vårt systerföretag Plastex även erbjuda tillverkning av sammansatta produkter genom en kontakt. Helt enkelt, en totallösning från ett och samma ställe. Kontakta oss så berättar vi mer!