Från idé till färdig produkt

Arbetet med att ta fram nya produkter innebär ett stort antal beslut. Allt från små detaljer till avgörande vägval när det gäller konstruktion, material och tillverkningsprocess. Beroende på dina behov så kan vi utföra hela eller delar av din produktutvecklingsprocess.

Vårt kunnande innefattar alla moment som t ex förstudie, kravspecification, materialval, konstruktion och designförslag. Vi erbjuder stor erfarenhet och optimerade resurser för en kvalificerad produktutveckling av din idé.

Från idé till färdig produkt

Prototyper, en effektivare väg till ett bättre beslutsunderlag

Att snabbt komma från idé till prototyp och slutligen till färdig produkt och ut på marknaden blir allt viktigare. Genom att skapa prototyper kan förbättringsmöjligheter i konceptet identifieras innan den verkliga produktionen startar. Det blir oftast lönsammare att först göra en prototyp. En prototyp ger dig ett bättre beslutsunderlag, minskad risk för fel, kortare ledtider och en lägre slutkostnad.

Vi erbjuder stor praktisk erfarenhet av olika material och tekniska lösningar, ett omfattande know-how från olika branscher och inte minst avancerad teknik för en prototyptillverkning. Genom att vi själva gör fullständiga verktygsritningar i 3D och tillverkar formverktyg i egen verkstad så har vi full kontroll på hela tillverkningsprocessen.

Vi har också lång erfarenhet av trading och kan köpa verktyg direkt från Asien om så önskas. Har du redan ett verktyg som kanske behöver renoveras eller vidareutvecklas så har vi egen verktygsmakare som kan hjälpa till med det.