Varför Plastteknik

En leverantör med många fördelar gör skillnad för er lönsamhet och konkurrenskraft.
Söker ni en leverantör med erfarenheten att kraften att leverera stora volymer, flexibiliteten att tillverka små eller stora serier, erfarenheten att utveckla nya eller befintliga produkter med rätt pris eller kvalité? Då kan vi vara rätt leverantör till er. Här har vi samlat några av våra fördelar.

Helhet

Komplett Plastleverantör

Tillsammans med vårt systerföretag Plastex, som är specialister på strängsprutning, så kan vi erbjuda tillverkning av sammansatta produkter genom en kontakt. Helt enkelt, en totallösning från ett ställe.

Spargris

Konkurrenskraftiga priser

På Plastteknik jobbar vi alltid för att vara konkurrenskraftiga ur prissynpunkt. En del av förklaringen är vår noggranna och förmodligen unika metodik för att nå fram till bästa möjliga pris i varje enskilt fall. Genom en utvecklad frågeprocess säkerställer vi att din produkt får rätt prisläge utifrån dina krav gällande allt från egenskaper och funktionalitet till utformning och livslängd. Kostnadseffektivitet genom frågvishet med andra ord.

Leverans

Exceptionell leveranssäkerhet

Genom vårt geografiska läge i Norrland så lägger vi extra stort fokus på leveranssäkerhet. De är något som tvingat oss att skapa extra effektiva leverans- och logistiklösningar. Till dessa hör exempelvis optimerad emballering i kombination med kundanpassade orderstorlekar och konkurrenskraftiga, effektiva transportavtal där varje enskilt lastutrymme utnyttjas på bästa sätt. Att vårt koncept fungerar bevisas av vår långa historik bestående av kunder över hela landet.

Produktion

Högeffektiv produktion

Fokus på investeringar för ständigt ökad kapacitet och kvalitetssäkrande teknik. Så kan man beskriva Plastteknik grundläggande produktionsfilosofi. Det har också lett till att vi idag har en modern maskinpark med hög kapacitet och flexibla ledtider. Men också i form av bibehållen kompetens med låg personalomsättning. Karaktäristiskt är också vårt arbetssätt där kundkontakt och produktionsplanering jobbar tätt tillsammans för att säkerställa hög servicegrad och korta ledtider. Och inte bara det. Behöver din detalj vidareförädlas (CNC-fräsas, svarvas, svetsas, limmas etc) så erbjuder vi även detta. Allt för att förenkla för dig som kund.

Relationer

Trygga relationer

Skulle Plastteknik kunnat växa så kraftigt om vi inte prioriterat våra kundrelationer? Tveksamt. Vårt stora engagemang för kunderna sitter i generna och har möjliggjort vår starka tillväxt. Våra kunder kan förvänta sig att vi alltid ställer rätt frågor, utnyttjar vår samlade kompetens, tänker vidare och längre för att optimera allt från funktion till pris. Vi vet att vi alltid måste tillföra tydliga konkurrensfördelar som kan innefatta allt från sparad tid och lägre kostnader till högre kvalitet. Det är resultatet av våra långa relationer.

Kvalitéarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Vårt arbete har alltid präglats av ett kvalitetstänk. Vi har en nolltolerans mot fel. Vår långa erfarenhet och även yttre kravställare som t ex fordonsindustrin samt andra företag med specifika kvalitetsönskemål har bidragit till att bibehålla och ständigt utveckla den höga kvalité vi kan leverera. Vi har också god erfarenhet av att jobba med höga dokumentationskrav.

Erfaren

Erfaren R&D

Bred och djup kunskap är grunden för Plasttekniks konstruktions- och produktlösningar. Hög teknisk kompetens i alla våra medarbetarled gör att vi snabbt kommer till skott när nya detaljer ska utvecklas eller produktionssättas. Utöver detta har vi även 30 års erfarenhet av tillverkning och underhåll av olika verktyg. Allt för att korta ledtiden från idé till färdig produkt.

Relingslist

Kostnadseffektiv produktUTVECKLING

Plastteknik har utvecklat mängder med kundunika verktyg. Allt från små enkla detaljer till stora och tekniskt avancerade. Med avancerad teknik och 30-åriga erfarenhet i branschen kan vi därför i de allra flesta fall snabbt och kostnadseffektivt ta fram ett verktyg. Oavsett om vi utvecklar det själva eller importerar ett verktyg från Kina. Med hjälp av smarta lösningar och material kan vi också ofta tillföra produktfördelar som bättre prestanda, längre livslängd och en ”mångkunnighet” som kan ersätta flera delkomponenter.

Blomma

Handlingskraftigt miljöansvar

Vårt miljöansvar innebär fortlöpande arbete för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Sedan länge jobbar Plastteknik systematiskt med att minimera spill och återvinna material. Ambitionen är att överträffa lagar och krav vilket också innebär att vi sätter våra egna miljömål och riktlinjer. Vi har därför tagit stora investeringar för att återvinna både värme och vatten och arbetar enbart med helt Fftalat-fria plastråvaror.